Amsterdam, dinsdag 5 juli 2005

 

Jaarverslag 2004 Hollandia RoeiClub

 

 

Inleiding

Afgelopen jaar sloot toproeiend Nederland opnieuw succesvol een Olympische cyclus af. De equipe nam 3 medailles mee naar huis: zilver voor de mannen acht, brons voor de dames acht en brons voor de lichte dames dubbel twee. Maar liefst 20 van de 26 gestarte atleten behaalde een medaille, en daarnaast was er de zeer nipte 4e plaats van de lichte mannen vier.

 

Deze prestaties zijn natuurlijk volledig de verdienste van de betrokken roei(st)ers en hun coaches, en als vereniging van oud-internationals zijn we bijzonder trots op deze generatie roeiers. Daarnaast zijn we blij dat we als Hollandia Roeiclub een bescheiden steentje hebben kunnen bijdragen in de aanloop naar deze successen. Niet alleen heeft onze penningmeester Chun hoogstpersoonlijk de Holland acht naar Olympisch zilver gestuurd; de Hollandia Roeiclub heeft ook de ontwikkeling van de olympische vrouwenacht ondersteund (zie activiteiten).

 

Naast het ondersteunen van een aantal toproeiprojecten bleef het stimuleren van talenten het afgelopen jaar aandachtspunt van de HRC. Zo hebben we opnieuw de 2e jaars roeidag ondersteund. Echter, naar het gevoel van het bestuur zou op dit vlak veel meer gedaan kunnen worden, bijvoorbeeldmet de ervaring en kennis die bij onze leden aanwezig is.

 

Activiteiten 2004.

         De traditionele Heinekenborrel op Nereus zorgde opnieuw voor gezelligheid onder de inmiddels vaste bezoekers in de Erker. Het toch niet bepaald kleinzielige vat werd in zín geheel soldaat gemaakt, en de massaís pindaís en worst gingen in een moeite mee.

        Middels financiŽle steun heeft de HRC het mogelijk gemaakt voor de nationale dames talenten 8+ om op de wereldbekerwedstrijd in Munchen te starten. Daar bleek de ploeg dermate goed te liggen ten opzichte van de Olympische medaillekandidaten, dat de ploeg in versterkte opstelling (fusie met de olympische dames dubbel vier) op het kwalificatietoernooi in Luzern mocht starten. De ploeg won die wedstrijd, en kwam uiteindelijk met lauwerkransen en een bronzen olympische plak terug uit Athene .

         Liefhebbers van het Hollandia RoeiClub tenue kwamen in2004 weer aan hun trekken: de Holland acht (nationale mannen acht) startte namelijk onder HRC vlag in Henley. Sterker nog, de ploeg schreef historie door als eerste Nederlandse mannen acht de Grand Challange Cup te winnen, de oudste prijs van de beroemde wedstrijden die voor het eerst werd uitgereikt in 1839. Voor wie het gemist heeft hierbij een foto van de ploeg in actie op Henley

         Tenslotte heeft de Hollandia RoeiClub opnieuw de 2ejaars roeidag ondersteund, met financiŽn en actieve oud equipeleden. Dit evenement is nu al enige jaren achtereen door Nereus georganiseerd en is dermate populair dat er al jaren beperkte inschrijving geldt. Punt van zorg is dat Nereus heeft aangegeven volgend jaar deze taak niet op zich te kunnen nemen, en de HRC zal met de KNSRB naar een oplossing zoeken voor de organisatie in 2005

 

Activiteiten die op stapel staan:

Zoals u wellicht weet wordt van 21-24 juli de FISA werelddkampioenschappen voor roeiers onder 23 jaar georganiseerd op de bosbaan in Amsterdam! Een fantastische gelegenheid om met eigen ogen te zien hoe het er met de jonge talenten in Nederland voorstaat. Wij tippen voor u Sjoerd Hamburger in de zware mannen skiff, en Steenman/van Andel in de zware twee-zonder. Op de zondagmiddag 24 juli om @@@@@@@@@uur houdt de Hollandia RoeiClub een borrel op het botenterrein. Tussen de wedstrijden door zal een afvaardiging van de olympische bronzen dames acht wat vertellen over hun ervaringen in Athene.

Graag vooraf aanmelden middels onderstaande antwoordstrook, of via email: info@hollandiaroeiclub.nl.

 

Op 1 augustus 2005 zal de Hollandia RoeiClub haar eigen website met bijbehorend mailadres openen. Het adres geven we u alvast: www.hollandiaroeiclub.nl. In het verlengde daarvan vragen wij u om uw emailadres door te geven aan info@hollandiaroeiclub.nl. Dan kunnen wij u eenvoudig via de mail op de hoogte houden van onze activiteiten. Het aldus te formeren emailadressenbestand is uitsluitend voor intern gebruik.

 

Het bestuur wil u graag betrekken in het opstellen van het meerjarenbeleid. Het bestuur heeft een aantal ideeŽn om de oorspronkelijke insteek van de HRC opnieuw vorm te geven. Een aantal van u zullen worden benaderd hiervoor, maar elk lid met goede ideeŽn en visie is bij deze uitgenodigd om de dialoog aan te gaan. U kunt mailen, bellen of tijdens de borrel op de WU23 een bestuurslid aanschieten.

Wij zien er naar uit!!

 

 

In de hoop u tijdens de borrel op het U23 terrein massal te zien teken ik, namens alle HRC bestuursleden,

 

Irene Eijs